Sáng ngày 5 tháng 10 năm 2019  cán bộ giáo viên nhân viên trường mầm non Đồng Thái tham gia hội Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên Thủ đô” Huyện Ba Vì năm 2019 tại Tiểu khu 3